ALGEMEEN.

Iedere patiënt beslist vrij of hij zich wil laten behandelen door iemand van het team in het Osteopatisch en Therapeutisch Centrum. U hoeft geen doorverwijzing te krijgen van een arts of specialist. Nochthans pleiten wij voor transparantie en samenwerking met alle artsen en therapeuten van wie de patiënt de nodige zorgen krijgt. Het welzijn en de gezondheid van de patiënt staat hier centraal.

 

EERSTE CONSULT.

Hier wordt een grondige anamnese gemaakt (historiek en huidige klachten).

Na het opmaken van een individuele fiche, zal de patiënt een eerste grondig Osteopatisch en / of Functioneel Neurologisch onderzoek krijgen met hieraan gekoppeld een analyse van de bevindingen en een eerste behandeling. 

Indien nodig wordt de patiënt doorverwezen naar de osteopaat, kinesitherapeut, sportcoach, mental coach of orthodontiste van het centrum. 

 

THUISWERK.

De ervaring leert ons dat eenvoudige en kortdurende oefentherapie, dewelke de patiënt integreert in zijn dagelijks patroon, de snelste resultaten geeft. Kinderen krijgen vaak enkele oefeningen mee die soms begeleiding vragen van de ouders. Naargelang de aard van de oefeningen kan je best eerst terecht bij de kinesitherapeut om deze goed aan te leren. 

 

VERVOLGBEHANDELINGEN.

Het tweede consult zal eruit bestaan om na te gaan hoe het lichaam gereageerd heeft op de eerste behandeling en er dan een vervolg aan te geven. Indien noodzakelijk kan er een EIS scan worden afgenomen ( enkel bij biochemische problematiek vb. CVS, darmklachten ...) of een Lantency meting gedaan worden (enkel bij neurologische klachten).

Afhankelijk van de chroniciteit van de klachten, worden volgende behandelingen individueel aangepast. 

 

HERMETING.

Na een periode van behandeling en oefentherapie is het gunstig om een hermeting uit te voeren ter evaluatie en bijsturing. Dit kan na 1 maand of zelfs na 6 maanden afhankelijk van de aard van de klachten. 

 

GEZOND BLIJVEN.

Preventie is de basis van een goede gezondheid. Eens we de verstoorde systemen terug in balans gebracht hebben en de patiënt verlost is van zijn klachtenpatroon, streven we naar een stabiele toestand van optimaal functioneren. Vergelijk het met je wagen die op tijd naar de garage gaat alvorens je brokken hebt. 

Het is aangewezen om een aantal keer (afhankelijk van de problematiek) per jaar een controle-behandeling te ondergaan om alles in balans te houden. 

 

Alle rechten voorbehouden. Copyright UOMO NOVO BVBA ©2017
Hanswijk de Bercht 61 - Loft 1, 2800 MECHELEN - Tel: +32 15 41.47.50
webdesign: web-creative.be