COUNSELING:

Bij deze coaching is het doel, begeleiding naar een hoger gevoel van welzijn. Dit is gebaseerd op 2 wetten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn nl. “de wet van aantrekking” en “de wet van loslaten”.

Onze gedachten en daaruit voortvloeiende emoties bepalen onze vibratie. Net deze specifieke trilling trekt welbepaalde omstandigheden aan in ons leven.

De vraag rijst dan: hoe kan ik mijn vibratie veranderen waardoor ik een meer vervullender situatie aantrek?

Via gerichte oefeningen wordt aangeleerd hoe bewust te kiezen voor beter-voelende gedachten en ondermijnende patronen los te laten.

 

  einstein.jpg

 

In de praktijk worden ook hulpmethodes aangereikt om dit proces te ondersteunen. 

 

  • EFT (Emotional Freedom Technique): een efficiënte techniek waarbij door het 'tappen' van bepaalde acupunctuurpunten in combinatie met het benoemen van de mentaal-emotionele onvrede, blokkades worden opgeruimd.

 

 

EFT.jpg

 

  • HEALING : heling van lichaam en geest, door congesties en verstoringen in het energetisch lichaam op te lossen. In de quantumfysica wordt meer en meer wetenschappelijk aangetoond dat het energetisch lichaam zeer sterk het fysieke bepaalt. De ervaring leert dat een healing een heel tastbare ontspanning teweeg brengt. Waar weerstand vermindert, stijgt de natuurlijke flow waardoor het zelfgenezend vermogen wordt bevorderd.

 

 

 energetischeBeh.jpg

Alle rechten voorbehouden. Copyright UOMO NOVO BVBA ©2017
Hanswijk de Bercht 61 - Loft 1, 2800 MECHELEN - Tel: +32 15 41.47.50
webdesign: web-creative.be