TOEGEPASTE KINESIOLOGIE

 

Wat: A.K betekent “Applied Kinesiology” of T.K betekent "Toegepaste Kinesiologie"
Grondlegger: George GOODHEART DC. ® 1964 (USA)
Hoe: manueel analyse-systeem, neurologische spiertesten geven informatie over geblokkeerde zone. 
Doel: nauwkeurige bepaling van locatie en aard van dysfunctie

Principe: Toegepaste Kinesiologie is een methode waarbij d.m.v neurologische spierfunctietesten een gezondheidsprobleem van de patiënt kan worden geëvalueerd. Het concept is in de loop der jaren aangevuld met kennis en vaardigheden uit andere disciplines (osteopathie, chiropraxie, acupunctuur, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, neurofysiologie, occlusiodontie, e.a ) Elk onevenwicht in het lichaam uit zich in een verandering van de neuro-musculaire spiertest. Deze dysbalans betreft verschillende niveau's : nl. mechanisch, neurologisch, vasculair en lymphatisch, biochemisch, psycho-emotioneel, electro-magnetisch en dentaal.

 

Methode: Het testen van een spierfunctie vereist volledige aandacht voor elk detail dat de nauwkeurigheid zou kunnen beïnvloeden. Het spiertesten is een onderzoek dat afhangt van kennis, kundigheid en ervaring van de onderzoeker. In de Toegepaste Kinesiologie moet de osteopaat bekwaam zijn om elke spier van het lichaam op een zuivere en analytische manier te isoleren om juist te testen. Afhankelijk van het klachtenpatroon gaat de osteopaat die met dit testsyteem werkt, alle spieren testen die kunnen in relatie staan met de klachten. Op deze manier kan een perfecte behandeling worden opgesteld voor de gevonden oorzaak van het onevenwicht.

voor meer info:  http://www.icakbenelux.be/ 

Alle rechten voorbehouden. Copyright UOMO NOVO BVBA ©2017
Hanswijk de Bercht 61 - Loft 1, 2800 MECHELEN - Tel: +32 15 41.47.50
webdesign: web-creative.be